3 responses to “McMahons Overboard”

  1. Evaline

    Thanky Thanky for all this good innofmatior!

  2. Ravi

    Till glassdisken ve5gar du dig nog iaf… En tpisyk lf6kbok det he4r le5ter det som, en de4r man skalar av lager efter lager. (Te4nk illusionisten. De4r hann jag ockse5 trf6ttna pe5 alla ve4ndningar tills “sanningen” kom fram). Sve5rt e4nde5 att se en thriller framff6r mig i Vermontskogarna, jag te4nker bara lf6nnsirap liksom :)

  3. Andrea

    Jag kan ve4l ockse5 he5lla med litiie litiie ne4r det kommer till ve4ndningarna. Dock gillade jag e4nde5 den i slutet ;-) Men det e4r e4nde5 det he4r jag e4lskar med bf6cker och le4sning – alla tycker olika och inget e4r re4tt eller fel! Och alltid intressant att hf6ra ne5gon annans e5sikt. Fantastiskt!

Leave a Reply